ADVICES

UVR is strongest between 10:00AM and 2:00PM. Clouds filter some but not most of the UVR so it’s still possible to get burned on a cloudy day. Some ground surfaces such as sand and snow reflect most of the UVR. For instance snow can reflect as much as 80% on the incident UVR Water actually reflects very little UVR. For every 1000 feet increase in altitude the UVR increases by 4%.

ADVIES
* Vermijdt de zon, vooral tussen 11.00 uur en 15.00 uur.
* Verbrand niet, dit verhoogt het risico op huidkanker.
* Voorkom overmatige blootstelling aan de zon.
* Draag beschermende kleding, hoofddeksels en een zonnebril met UV- protection.
* Gebruik ISLANDTRIBE.
* Smeer u in met  ISLANDTRIBE 30 minuten voordat u de zon ingaat.
* Deze adviezen zijn van extra belang voor mensen met een lichte huid, blond of rossig haar en kinderen.